Är bantningspiller farliga? Hur effektiva är fettförbränningspiller?

bantningspiller som fungerar 2020

Bantningspiller – viktminskning tabletter bäst i test 2020

På senare tid så har marknaden för fettförbrännings- och bantningspiller ökat i enorm utsträckning. Anledningarna bakom det hela beror så klart i viss utsträckning på att efterfrågan helt enkelt har ökat, men en minst driva faktor är att moderna piller på många sätt är mycket mer effektiva än traditionella sammansättningar. De har kommit att bli ett givet val för personer som endera vill gå ned några kilon, eller helt enkelt vill ha hjälp med att bibehålla sin nuvarande vikt.

Se hela rekommenderade sortimentet (med rabatter) av fettförbrännare hos Svenskt kosttillskott här 

Innehållsförteckning

Men vad är egentligen bantningspiller?

Det standardiserade svaret är att det handlar om piller som främjar viktnedgång eller bibehållandet av den nuvarande vikten. Men detta svar säger så klart inte särskilt mycket om hur de faktiskt fungerar.

Så var är det egentligen som gör att bantnings- och fettförbränningspiller faktiskt fungerar? Även om många piller har sammansättningar som innebär att de har främjar viktnedgång på fler än ett sätt så är det vanligtvis någon av dessa fyra mekanismer som gör att bantningspiller faktisk är verksamma.

  • Ökar kroppens basalmetabolism eller främjar matsmältningsprocessen.
  • Minskar aptiten genom att endera öka mättnadskänslan eller dämpa hungerkänslor.
  • Minskar kaloriupptaget genom att hämma kaloriupptaget för särskilda födoämnen.
  • Påverkar de kroppsegna enzymerna som är aktiva i samband med fettomsättning.

Vad som är värt att tänka på är att dessa olika mekanismer kan ha olika nivåer av verkan beroende på när på dygnet man väljer att äta ett bantningspiller. Turligt nog så framgår det alltid av bipacksedeln eller medföljande instruktioner hur, när och i vilken utsträckning man ska konsumera produkten i fråga.

Hur är det då med säkerhet och effektivitet? Låt oss ta en närmare titt på huruvida denna sorts piller är farliga och vad man kan förvänta sig resultat.

BANTNINGSPILLER BÄST I TEST 2020

1. BURN X10 Det bästa bantningspillret

burnx10 tidigare namn burnx5

Uppdaterad variant av Burn x5 till Burn x10 – ännu fler bättre ingredienser: Grönt te,, Kaktusextrakt, Koffein, Kolinbitartrat, Cayennepeppar, Yerba Mate, Java te, Grönt kaffe, Piperin, Krom, Kakaoextrakt, Vit kidneyböna, Kanelexktrakt, Synefrin HCl

Burn x10 tidigare Burn x5 tillverkas av Svenskt kosttillskott och finns enbart att köpa hos dem

Forskning har visat att alla ingredienser i Burn x5 bidrar till ökad energi och dämpad aptit, vilket innebär att fettförbränningen går på högvarv. Jag har själv testat Burn X5 och kör den just nu. Jag och många andra anser att Burn x5 är bästa bantningspillret.

==> Läs mer om vad vi skrivit om Burn x5 här <==

Här finns ännu mer information om burn x10.


2. Ripped Hardcore

Ripped hardcore
Ripped Hardcore är en klassiker som jag provat på många gånger. Förbränningspillret sätter verkligen igång hela systemet. Vilket innebär att man kan bli lös i magen. Effekten däremot är enorm. Innehåller mycket koffein och ingredienser som Burn x5 och Burn x10 där forskning ligger bakom. En hel del starka kryddextrakt finner du i ripped hardcore vilket kan ge sura uppstötningar. Kan man däremot bortse från biverkningarna så är Ripped Hardcore ett utmärkt bantningspiller.Numera finns även den koffeinfria Ripped Hardcore Stim Free som kan vara värd att prova på. Ripped hardcore stim free

3. Weider Fat Burner

Fat Burner från Weider Victory har en aktiv formula, den potenta ingredienssynergin höjer ämnesomsättningen, är uppiggande och dämpar aptiten!

Innehåller en kombination av naturliga örter och extrakt som höjer ämnesomsättningen genom att verka termogent. Weider Fat Burner gör så att dieten till en angenäm upplevelse.Just nu 2 för 1 -169 kr för 2 styck burkar

Weider fat burner

4. Core Glukomannan

Till djur används Glukomannan i maten för att de ska gå upp i vikt, men till människor används Glukomannan som ett bantningspiller och är det enda viktmingskningspreparat som europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet EFSA godkänt https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4864glukomannan

5. Self Omninutrition Synerlin

Self Omninutrition Synerlin innehåller en perfekt balanserad blandning av ämnen som ofta sammankopplas när energin tryter i perioder av hård träning och diet. I denna produkten får du höga halter av koffein och av grönt te.synerlin
==> Alternativt så kan du köpa Synephrine Hardcore hos Gymgrossisten här <==

Säkerhet och effektivitet

Bantningspiller har på kort tid blivit enormt populära.

Detta har gjort att många har frågor och funderingar gällande pillrens säkerhetsprofil.

Finns det några egentliga risker med dem?

Kan man skada sig själv genom att äta dem?

Frågorna är många och svaren har varit förvånansvärt få. Därför ska vi titta närmare på hur pass säkra bantningspiller är. För dig som vill ha svar direkt utan att behöva läsa mer än nödvändigt så kan du trösta dig med att fettförbränningspiller generellt sett är är effektiva, men uppvisar högre grad av effektivitet om de används i samband med regelbunden fysisk effektivitet. Och för de flesta personer är säkerhetsprofil tillräckligt tillfredsställande för att man inte behöver oroa sig för skadliga långvariga sidoeffekter.

Är bantningspiller farliga?

Först och främst bör det poängteras att säkerhetsprofilen kan variera stort mellan olika piller. Och då det hela tiden kommer nya varianter på marknaden så är det svårt att generalisera om hur pass farliga bantningspiller kan vara. Eventuella sidoeffekter handlar även mycket om hur bantningspillret i fråga är verksamt samt personen som tar det.

Generellt sett så kan man däremot konstatera att de flesta piller uppvisar en hög nivå av säkerhet och att skadliga och icke-övergående bieffekter är ovanliga. Men man bör tänka på att detta gäller vid vuxna personers normala konsumtion i enlighet med bipacksedel eller övriga medföljande instruktioner.

Gällande barn, unga vuxna eller överkonsumtion så är det däremot ingen som med någon större nivå av säkerhet kan säga vad som faktiskt gäller avseende säkerhet.

Precis som med övriga mediciner och kosttillskott så har det trots hög säkerhetsprofil rapporterats en del biverkningar.

I nästan samtliga fall så har det handlat om övergående och kortvariga obehag.

Generellt sett handlar det om gasbesvär, lös mage, hjärtklappningar, sömnsvårigheter och liknande problem. För de flesta personer är problemen övergående. Men om man mot förmodan skulle uppleva extrema obehag, eller om problemen inte försvinner av sig själv, så bör man så snabbt som möjligt avsluta sin kur i förtid och eventuellt kontakta en läkare. Det är alltid bättre att ta det säkra före det osäkra. Försiktighet rekommenderas även för personer med bakomliggande sjukdomsbild, eller personer som använder mediciner.

Hur effektiva är fettförbränningspiller?

Även om effektiviteten i stor utsträckning varierar mellan de olika produkter så har moderna bantningspiller i snitt uppvisat höga effektivitetsgrader.

Detta trots att forskningsunderlaget än så länge är ganska begränsat. Störst effektivitet har observerats hos personer som lider av påtaglig övervikt. För andra personer så har effektivitet främst visat sig ligga i produkternas förmåga att underlätta bibehållandet av befintlig vikt.

De flesta studier som har visat gynnsamma resultat har fokuserat på långtidsbruk under åtminstone några månaders tid. Och bäst effektivitet har visat sig uppstå när fettförbränningspiller används i samband med regelbunden fysisk aktivitet. Detta kallas för synergieffekter, då två annars oberoende faktorer samverkar för att ge ett gemensamt resultat som överstiger vad de skulle kunna åstadkomma var för sig.

Om man även ser till att hålla sig till bra kost så kan man förvänta sig ännu bättre resultat.

De generella slutsatser som man kan dra avseende effektivitet är att det är viktigt att fullfölja en kur, och att den som samtidigt väljer att vara fysisk aktiv kommer vara garanterat ett avsevärt mycket bättre resultat. Även om resultatet i viss utsträckning varierar från individ till individ finns det skäl att påstå att fettförbränningspiller på det stora hela har en positiv effekt på både viktnedgång och möjligheten att upprätthålla den viktnedgång som man har åstadkommit.

Vilka slutsatser kan man dra om piller för fettförbränning och bantning?

Bantningspiller som fungerar 2020

Sammanfattningsvis kan man konstatera att moderna viktminskningspiller har bred verkningsgrad och kan påverka förbränning och fettomsättning på fler än ett sätt.

Ofta så kombinerar de olika principer för bästa möjliga och snabbaste effekt. Detta gör att effektivitet och säkerhetsgraden för piller kan variera mellan olika produkter.

De studier som har genomförts har främst fokuserat på vuxna personer utan sjukdomshistorik. Därför är det svårt att säga hur unga, personer med sjukdom eller de som regelbundet äter medicin kommer att reagera. Man bör alltid noggrant läsa den medföljande instruktionerna, och vid osäkerhet kontakta läkare.

Generellt sett så är denna sorts produkter effektiva, men ger allra bäst resultat om man kombinerar dem med träning och bra kosthållning. Många personer har märkt att fettförbränningspiller ofta är den sporre och starthjälp som krävs för att inleda sin resa mot att gå ner i vikt snabbt och även få långvariga resultat. Själv kombinerar jag viktminskningspiller med GI dieten, vilket visat sig vara en alldeles perfekt kombination för snabb viktminskning. 

Kommentarer